Tidtabellsändringar från 2022-06-18

25 maj, 2022

Vi vill uppmärksamma att i tidtabellen som börjar gälla 18:e juni har Länstrafiken gjort förändringar på vissa linjer. Den nya tidtabellen gäller till och med 2022-08-24.

Linje 161 Östersund – Orrviken – Hackås – Svenstavik

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:25 från Östersund busstation med ankomsttid Östnår kl. 17:25, är tidigarelagd ny avgångstid Östersund busstation kl. 16:20 med ankomsttid Östnår kl. 17:20.

Linje 164 Östersund – Funäsdalen

Tur med avgång måndag-fredag kl. 18:00 från Hede med ankomsttid Östersund busstation kl. 20:30, är tidigarelagd ny avgångstid Hede kl. 17:55 med ankomsttid Östersund busstation kl. 20:25. Övriga tider är oförändrade.