Länstrafikens styrelse vill köra bussarna själva

Länstrafikens styrelse föreslår till Region Jämtland Härjedalen att bolaget från och med december 2018 ska köra en del av busstrafiken i egen regi. Kraftiga kostnadsökningar och avsaknaden av konkurrens vid de två senaste upphandlingarna av regional busstrafik har gjort att Länstrafiken utrett möjligheten. Det slutgiltiga beslutet tas av regionfullmäktige i juni 2016.

 

Läs mer i pressmeddelandet