Länstrafikens stora upphandling avgjord

Upphandlingen innebär en rad nyheter för resenärerna.

Under torsdagen tilldelades Nettbuss AB avtalet i Länstrafiken Jämtlands stora bussupphandling, BUSS 2018. Det nya avtalet innebär en rad nyheter för länets kollektivtrafikresenärer med bland annat fritt WiFi och USB-uttag ombord, förbättrad realtidsinformation samt 100 procent fossilbränslefria bussar.
Nettbuss AB blir utförare av regiontrafiken i kommunerna Härjedalen, Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund och Östersund vilket innebär 67 linjer. Alla berörda bussförare kommer att erbjudas anställning hos det nya trafikföretaget. Uppdraget börjar den 9:e december 2018. Trafikavtalet skrivs på tio år och den årliga ersättningen blir ca 125 Mkr. Vid tidigare upphandlingar har Länstrafiken haft få anbudsgivare och kostnaderna ökade då kraftigt.

– I den här upphandlingen har vi lyckats attrahera fem anbudsgivare. Trots ökade kravställningar har vi fått attraktiva priser. I och med att Region Jämtland Härjedalen fattade beslut angående Bussgods har vi lyckats minska kostnaderna med i snitt 12,8 Mkr/år, dvs 128 Mkr under avtalstiden, säger Elisabet Sjöström, styrelseordförande Länstrafiken i Jämtlands län.

Förutom 90 helt nya bussar blir det möjligt att på alla bussar ta med rullator och på bussar med bagageutrymme kan cyklar tas med.

– Trygghet och säkerhet är viktigt för oss, därför utrustas alla bussarna med hjärtstartare, integrerade bilbarnstolar och bälten på alla sittplatser. Vi förbättrar också möjligheten att resa för personer med funktionsvariationer då bussarna antingen har hiss eller ramp, säger Per-David Wennberg, VD Länstrafiken Jämtland.

Några andra nyheter är att bussarna blir mer miljövänliga – fossilbränslefria till 100 procent samt att de utrustas med realtidsutrustning. Realtidsutrustningen gör att det i en ”app” går att se var bussen befinner sig och att resenärer får uppdaterad trafikinformation på digitala skärmar ombord på bussen.
– Fritt WiFi och USB-uttag ombord tillsammans med möjligheten att ge realtidsinformation ger oss goda förutsättningar för att kollektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv och leda till att fler väljer att resa med oss, säger Per-David Wennberg, VD Länstrafiken Jämtland.
– Länstrafiken vill framföra ett stort tack till samtliga anbudsgivare. Det omfattande arbete de har lagt ner har medfört ett bättre avtal för länets invånare och besökare, säger Elisabet Sjöström, styrelseordförande Länstrafiken i Jämtlands län.

Fakta Nettbuss AB
Dagens Nettbuss AB startades som Orusttrafiken AB.
Orusttrafiken AB bildades 1991 som ett dotterbolag till Orusts Taxi AB när taxibolaget vann skolbusstrafiken i kommunen. Bolaget hade då sitt säte i Henån men sedan våren 2014 har bolaget sitt huvudkontor och säte i Göteborg. 2002 köptes Orusttrafiken AB upp av Nettbuss A/S från sina ägare, Martin Göransson, Reine Josefsson och Stefan Magnusson.
Orusttrafiken AB hade 1991 14 bussar men har vuxit kraftigt och förfogar för närvarande över ca 400 bussar medan antalet anställda uppgår till drygt 800 personer.
Från och med 1 januari 2011 namnändrades bolaget till Nettbuss AB, och ingår i koncernen Nettbuss Sverige AB.
Nettbuss AB är idag till 100% ägt av Nettbuss A/S som i sin tur ägs av
NSB BA.
Källa: Nettbuss hemsida

Pressmeddelande Upphandling Buss 2018