Länstrafikens nya VD

Under måndagen beslutade styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län AB att utse Per-David Wennberg till ny VD för bolaget.

Per-David Wennberg, 46, kommer närmast från Ågesta Transport AB, Årsta, där han arbetat som VD. Han har mångårig erfarenhet av företagsledande tjänster inom Schenkerkoncernen.

– Länstrafiken i Jämtlands län AB står inför en stor upphandling som omfattar merparten av regionens busstrafik. Per-David Wennberg är en mycket god förhandlare med bred kompetens och gedigen bakgrund från fackliga förhandlingar som kommer till nytta för bolaget och regionen, säger Elisabet Sjöström, Styrelseordförande, Länstrafiken i Jämtlands län AB.

– Jag vill tillsammans med styrelse och medarbetare fortsätta Länstrafikens goda arbete. Vi ska gemensamt ta oss an framtidens utmaningar och göra det bästa för regionen. Kollektivtrafiken berör och engagerar många invånare och företagare. Det är en viktig del för att regionen ska fungera, locka och utvecklas, säger Per-David Wennberg.

– Det är glädjande att vi kan knyta till oss Per-David Wennberg. Han har ord om sig att vara engagerad i utvecklingsarbete och sina medarbetare, avslutar Elisabet Sjöström.

Per-David Wennberg tillträder tjänsten i januari 2017.

Pressmeddelande