Länstrafiken tidigarelägger kvällsbussar

För att möta önskemål från passagerare kommer Länstrafiken att från den 9 december tidigarelägga ett antal bussar som förr avgått 22.10 från Gustav III Torg/Busstorget. Bussarna norr- och västerut kommer istället att avgå kl. 21.45  och bussar öster- och söderut kl. 21:50.

Det är framförallt arbetspendlare från sjukhuset som önskar tidigareläggning av de sena kvällsbussarna. Många arbetspass slutar klockan 21.30 och väntetiden fram till 22.10 blir lång för en arbetspendlare. De linjer som berörs är 142 mot Strömsund, 156 mot Trångsviken, 127 mot Bräcke, 40 mot Hammarstrand, 163 mot Rätan, 162 mot Myrviken samt linje 132 mot Hammarstrand och linje 164 mot Hede med avgång söndagar.

Tidsändringen aktualiserades då SJs nya tidtabell får en förskjutning av ankomsttid för det sena kvällståget från Stockholm. Bussarna med avgångstid 22.10 har matchat SJs ankomsttid, men vid en senareläggning av tågets ankomsttid kommer de sena kvällsbussarna endast kunna tillgodose en passagerargrupp, arbetspendlarna eller tågresenärerna. Länstrafikens uppdrag är i första hand att bidra till ökad arbetspendling och därför justeras busstiderna efter den passagerargruppen.