Länstrafiken satsar på arbetspendlarna

Allt färre arbetspendlar med buss. Antalet resenärer som tar bussen till och från jobbet har minskat stadigt de senaste fyra åren. Länstrafiken ser att trenden behöver stoppas. För att prata med länsborna och ta reda på varför allt färre väljer kollektivtrafik startar nu Länstrafiken en kommunturné.

– Vi vill prata direkt med länsborna för att få reda på varför de inte väljer bussen. Vi besöker länets samtliga kommuner under två veckor i november. Utifrån vad som kommer fram i de här samtalen kan vi förhoppningsvis skapa handlingskraftiga åtgärder under 2017, säger Thomas Hägg, VD Länstrafiken Jämtland.

Minskningen av arbetspendlare har pågått sedan 2012 och sjunkit med ungefär 50 000 resor per år.

– Antalet arbetspendlare behöver bli fler och biljettintäkterna öka för att vår verksamhet ska gå runt. 2017 kan bli ett av våra tuffaste år. Länstrafiken vill inte minska antalet turer och styrelsen har därför beslutat att lägga fokus på att öka biljettintäkterna. Vi i styrelsen kommer även att vara med på kommunträffarna för att lyssna, säger Elisabet Sjöström, styrelseordförande i Länstrafiken Jämtland.

Länstrafiken omsätter 487 miljoner kronor och får varje år ett anslag om 169,5 miljoner kronor från Region Jämtland Härjedalen. Uppdraget är att trafikförsörja hela länet.

– Det som inte syns i anslaget är yttre förändringar som påverkar vår verksamhet. Om t.ex. en skola läggs ner i en kommun ökar behovet av trafik i det området. Detta ska Länstrafiken tillhandahålla utan ökade anslag. Då blir biljettintäkterna från arbetspendlarna avgörande för att vi ska tillhandahålla en hög trafiktäthet med god kvalitet över hela länet, säger Elisabet Sjöström.

Jämtland mot strömmen

Enligt kollektivtrafikbarometern som undersöker kollektivtrafikvanor i hela Sverige syns en svag ökning av andelen arbetspendlare. Alltså tvärtemot hur det ser ut i Jämtlands län. I södra och östra Sverige reser drygt varannan regelbundet med kollektivtrafiken. I norra Sverige är andelen omkring 4 av 10. I norra Sverige bor människor glesare och har längre till kollektivtrafiken vilket är en anledning till att resandet inte är lika stort här men det är inte hela förklaringen.

– Från vissa orter med många boende finns täta och många avgångar men antalet resenärer därifrån är ändå inte i nivå med övriga Sverige. Vi ser en stor potential att växa. De som åker med oss uppskattar bussen eftersom de slipper skrapa rutor, slipper mörkerkörning, minskar sin miljöpåverkan och framförallt kan de läsa eller jobba på bussen. Vi kanske helt enkelt behöver bli ännu bättre på att berätta om fördelarna med att åka kollektivt, säger Thomas Hägg.

För mer information:
Thomas Hägg, VD, 070-543 03 25
Elisabet Sjöström, ordförande, 070-531 80 40

Pressmeddelande