Länstrafiken justerar biljettpriserna

Prishöjning hos Länstrafiken från 1 december

Länstrafiken har sett över prisbilden på sina biljetter vilket innebär att biljettpriset höjs. Hur mycket beror på typ av resa.

Samtliga biljettpriser kommer att höjas med 3,5 procent från och med den 1 december. Till exempel innebär det en kronas höjning för de kortaste resorna, från 30 kronor för en enkelresa till 31 kronor. För Länskortet för vuxen höjs priset från 1 500 kronor till 1 552 kronor.

– Det är en ganska traditionell prisjustering. Priserna har legat fast i ett och ett halvt år och med jämna mellanrum behövs en förändring för att möta de ökade omkostnaderna, säger Per-David Wennberg, vd Länstrafiken.

Utöver den allmänna uppräkningen har prissättningen på det populära 20-resorskortet setts över. Kortet är till för den som ofta reser mellan två sträckor och syftet är att skapa en prisvärd resa. Priset stegras beroende på reslängd i kilometer. Ju längre desto dyrare, upp till 6,2 mil då man når taket.

– Det har varit en ojämlik prissättning då det inneburit att en resenär som reser sju mil eller 17 mil har betalat samma pris. Vi har nu valt att justera prisstegen så att den fortsätter öka med antal kilometrar även efter 6,2 mil, säger Per-David Wennberg.

Konkret innebär det att dyrast möjliga biljettpris per resa som tidigare låg på 47 kronor för den som köpte ett 20-resorskort nu kommer att hamna på 83 kronor.

Enligt Länstrafikens statistik är det 15 procent av resenärerna som drabbas av den större prishöjningen på 20-resorskortet. 85 procent av alla resenärer reser sex mil eller kortare och berörs alltså inte mer än av den allmänna höjningen.

Pressmeddelande Länstrafiken justerar biljettpriserna