Kollektivtrafikutskottet

Länstrafikens verksamhet organiseras i område Kollektivtrafik under Regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Jämtland Härjedalen. Den politiska styrningen för verksamheten är den Regionala utvecklingsnämnden. Ett kollektivtrafikutskott bestående av representanter från nämnden har en fördjupande roll och ska fungera som länk mellan verksamhet och nämnd.

Kollektivtrafikutskottet består av:

Ordförande

Jörgen Larsson (C)

Vice ordförande

Jonas Andersson (S)

Ledamöter

Katrin Wissing (Mp)

Karin Ekblom (M)

Maria Jacobsson (S)

Ersättare

Annika Nordell (L)

Stefan Nilsson (KD)

Johannes Andersson (C)

Mona Modin Tjulin (S)

Sonny Hoffman (V)

Vi värnar om din integritet

Funderar du på säkerhet och integritet kring personuppgifter?

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera vissa av dina personuppgifter, och att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. Klicka gärna här för att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter innan du kontaktar oss.