Länstrafiken Jämtland

Länstrafikens uppdrag

Länstrafiken har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län. Trafikutbudet bestäms av regionens kommuner och kollektivtrafikmyndighet. Vill du påverka utbudet av kollektivtrafik i just din kommun skall du ta kontakt med kommunens trafiksamordnare. Kontaktuppgifter till kollektivtrafikmyndigheten samt till kommunernas trafiksamordnare hittar du här.

Länstrafiken vill stärka attityden till det kollektiva resandet – helt enkelt man skall gilla att åka buss. Vi vill att det skall kännas självklart. Att det är helt rätt för den miljö vi vistas i men också för individens inre miljö. Man känner sig nöjd och på köpet får man egen tid. Vi vill sätta individen, privatekonomin och miljön i fokus.

Under trafikåret 2018 gjordes 2,4 miljoner resor med Länstrafiken. Verksamheten består av linjetrafik med buss och linjebil samt interregional trafik i norrlandslänen. Både buss och linjebilstrafiken sköts av ca 100 trafikentreprenörer. Bolaget äger därför inga fordon. Entreprenörerna är utvalda efter anbudsprövningar vilket borgar för en kraftfull produktivitetsutveckling i verksamheten.

Adress och telefon

Region Jämtland Härjedalen
Länstrafiken Jämtland
Hamngatan 14
831 34 Östersund

tel: 063-55 41 320 växeln öppen måndag-fredag kl. 9.00-15.00
fax: 063 – 10 76 17

e-post

Org.nummer

232100-0214

Bankgiro

5348-4333