Länstrafiken i Jämtland AB söker ny VD

Länstrafiken i Jämtland AB är ett helägt bolag av Region Jämtland Härjedalen med de åtta kommunerna som delägare. Länstrafiken bedriver linjetrafik med buss, tåg och linjebil inom Jämtlands län, samt interregionaltrafik i Norrlandslänen. Länstrafiken bedriver även godsverksamhet med terminaler i Östersund, Sveg och Strömsund. Både buss och linjebilstrafiken bedrivs genom upphandling av ca 100 trafikentreprenörer inom länet.

Länstrafiken äger inga fordon. l bolagets ansvar finns att skapa ett sammanhängande trafiksystem för kollektivtrafik där målet är att öka tillgängligheten för länets innevånare,
företag och besökare. Antalet resande var 2 415 000 under juli 2015 till juni 2016. Länstrafiken i Jämtlands län AB omsätter ca 475 mkr och bolaget har levererat goda ekonomiska resultat.

l VD’ s roll finns ett övergripande ansvar för både strategiska och operativa frågor.
Antalet anställda i bolaget är 24 personer, många med specialistkunskap inom sitt område. Kontoret finns i Östersund.

VD har kontakt med en rad olika intressenter, ofta i förhandlingssituationer. l arbetet ingår att delta i förhandlingar tex upphandling av kollektivtrafiken i Jämtlands län som kommer att genomföras. Nuvarande avtal löper ut 2018. VD förväntas även aktivt delta i marknadsföring och sälja in kollektivtrafiken. VD följer och är aktiv i bevakning av kollektivtrafikens utveckling och har god uppfattning om ”vad som är på gång”. VD bereder ärenden till styrelsen samt är föredragande.

Kriterier för VD

Bred yrkeserfarenhet med dokumenterad ledarerfarenhet och budgetansvar.

  • Affärsmässig och affärsdrivande
  • Bärare av värdegrund och varumärke, engagerad i medarbetare och utvecklingsarbete
  • Förhandlingsvana
  • Gärna akademisk examen
  • Vana att möta media
  • Förståelse för det politiska systemet

Som ledare är VD den som entusiasmerar medarbetare, ger befogenheter och följer upp resultat. VD har en god organisationsförmåga, håller tidsplaner och sätter mål. VD har kraft att arbeta uthålligt och kännetecknas av att vara konkret och en god kommunikatör
både i tal och skrift. Integritet och värdigt bemötande är egenskaper som kännetecknar
VD.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 1 januari 2017. Sista ansökningsdag för tjänsten är 14 augusti 2016.

Vid intresse, vänligen kontakta Rekryteringskonsult Peter Krenander
på Horton International, för ytterligare information, krenander@horton.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Företag

Länstrafiken i Jämtland AB

Placering

Östersund

Bransch

Resor/transport

Sista ansökningsdag

14 augusti 2016

Kontaktinformation

Peter Krenander
Rekryteringskonsult och Managing Partner
Horton International
krenander@horton.se

www.ltr.se

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare