Kommunens ungdomsteam åker buss

Antalet unga som åker buss har ökat det senaste året tack vare det fria Ungdomskortet.

Nu följer kommunens Uppsökandeteam i ungdomarnas spår och tar bussen. Från och med den 16 januari är bussen ett naturligt transportmedel för teamets fyra medlemmar.

– Vi har märkt en stor ökning av ungdomar som rör sig mellan olika områden i kommunen med buss. Vår tanke är att kunna följa en grupp ungdomar till exempel en fredagskväll för att se vart de tar vägen. Vi kan även bedriva uppsökande arbete på bussarna, säger Peter Wrangel på Socialtjänstens Uppsökande team.

Såväl Länstrafiken i Jämtlands Län som Nettbuss Stadsbussarna, som kör stadstrafiken i Östersund på uppdrag av Länstrafiken, är positiva till initiativet:

– Det är naturligtvis positivt varje gång någon väljer att åka med oss, men här bidrar vi ju dessutom till en naturlig koppling mellan kommun och ungdomar, säger Linda Sahlén, affärschef på Nettbuss Stadsbussarna.

Östersund kommun har tidigare använt bussen när man uppsökt ungdomar, senast i början av 2000-talet när Fältarbetsgruppen var ute och åkte.

Initiativet till dagens uppsökandeverksamhet medelst buss kommer från Östersunds kommun och är ett samarbete med nämnda Länstrafiken och Nettbuss Stadsbussarna.

– Vi i Länstrafiken ser det som en naturlig del i vårt engagemang för ett säkert och rätt resande att stödja Uppsökandeteamet, säger Elisabet Sjöström styrelseordförande i Länstrafiken Jämtlands län.

För eventuella frågor, kontakta gärna

Henrik Nyquist, kommunikationschef Nettbuss Stadsbussarna, 0727 – 45 95 05
Elisabet Sjöström, styrelseordförande Länstrafiken i Jämtlands Län 070-531 80 40
Peter Wrangel, Socialtjänstens uppsökande team, 070-327 96 84