Jenny från Undersåker vann årskort hos Länstrafiken

I slutet av 2016 genomförde Länstrafiken en kommunturné för att undersöka varför antalet arbetspendlare har minskat drastiskt de senaste åren. Resultatet var enhälligt: fler avgångar och lägre biljettpriser. Personerna som deltog i undersökningen fick ge sina bästa tips för att fler ska åka kollektivt. Jenny Dahlberg från Undersåker prisades för sin idé om att uppmuntra arbetsgivare till att skapa incitament för sina medarbetare.

Sedan 2012 har antalet arbetspendlare stadigt sjunkit för Länstrafiken. På grund av detta valde Länstrafiken att starta en kommunturné för att prata med länsborna och ta reda på vad minskningen beror på.

– Det har varit intressant att få ta del av länsbornas åsikter och tankar om kollektivtrafiken. Efter att ha gått igenom alla svar från vår undersökning som funnits digitalt på Facebook samt i pappersform under vår kommunturné är bilden tydlig, De allra flesta vill ha fler avgångar tätt följt av ett sänkt biljettpris, berättar Stina Pihlström, marknadskoordinator som ansvarade för turnén.

Personerna som deltog i undersökningen har själva fått ge sina bästa tips för ökat bussåkande. Många har varit väldigt kreativa och visar på ett stort engagemang för kollektivtrafiken. Jenny Dahlberg som sällan åker buss mellan Åre och Östersund hade en idé.

– Jag tycker att vi ska hjälpa arbetsgivare att uppmuntra anställda till att åka kollektivt. Genom att belöna sin personal med till exempel arbetstidsförkortning om de tar bussen eller tåget till jobbet tror jag att fler skulle välja det alternativet. Det är viktigt att varken familj eller ekonomi ska drabbas på grund av pendlingen, säger Jenny Dahlberg, bosatt i Undersåker

Jenny prisades av Länstrafiken för en av de mest kreativa idéerna och mottog på fredagen sitt pris av Länstrafikens vd Per-David Wennberg. Ett årskort för pendling med Länstrafikens bussar.

– Att länsborna bidrar i vår produktutveckling och ger inspel tycker jag är positivt. Som ny på Länstrafiken tycker jag det har varit intressant och inspirerande att ta del av resultatet från den turné som gjorts, säger Per-David Wennberg, VD Länstrafiken Jämtland.

Nu återstår det för Länstrafiken att hantera önskemålen om billigare pris och fler avgångar.

– Det är en utmaning i att öka antalet turer och samtidigt sänka biljettpriset. Kostnaden för länets kollektivtrafik är i huvudsak skattefinansierad, mindre än hälften av intäkterna kommer från biljettintäkter. Om biljettpriset ska sänkas krävs mer skattemedel och det är inte möjligt. Jag tror att vi ska lägga kraft på att berätta för länsborna om vad vi erbjuder och vilka fördelarna med bussen är, säger Per-David Wennberg. .
För mer information:
Per-David Wennberg, VD, 072-402 42 70

Bild från prisutdelningen