Inga undantag för Strömsund och Ungdomskort

Strömsunds kommun framförde vid det årliga trafiksamrådet återigen sina särskilda önskemål för införande av ett Ungdomskort i kommunen. Länstrafiken har i dagsläget inga planer på att förändra Ungdomskortets omfattning men tittar nu på möjligheten att göra förändringar i trafiken för att skapa förutsättningar för ett införande.
I samband med det årliga trafiksamrådet med Strömsunds kommun som Regionala Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken genomförde den 2 februari tog företrädare för kommunen upp frågan gällande särskilda önskemål för införande av ett Ungdomskort. Bakgrunden är att Strömsunds kommun är den enda kommunen i regionen som valt att inte ge sina ungdomar kortet som omfattar alla i ålder 6-19 år. Kommunen har önskemål om att Ungdomskortet ska gälla för
13-19 åringar.

– Man ansåg att man inte fått en godtagbar förklaring av Länstrafiken utan bara ett nej till varför Ungdomskorten inte kunde omfatta endast 13-19 åringar. Då jag inte varit med vid införande av Ungdomskortet lovade jag sätta mig in i frågan och se över varför det ser ut som det gör och därefter återkomma med besked till kommunen, säger Per-David Wennberg, VD Länstrafiken Jämtland.

Senare i debatten och bland annat vid hantering av ett medborgarförslag i Strömsunds kommun har företrädare för kommunen anfört att det skulle pågå någon slags förhandling mellan kommunen och Länstrafiken i frågan.

– Så är alltså inte fallet utan jag har gjort som utlovat, satt mig in i ärendet och sett över hur och varför det ser ut som det gör, säger Per-David Wennberg.

Syftet med Ungdomskortet är att grundlägga resmönster där kollektiva transportmedel oftare väljs hos såväl ungdomar som övriga medlemmar i familjen. Ungdomskortet skapar bättre rörlighet för ungdomar i kommunerna. Det skulle på så sätt öka ungdomarnas resande och även få fler vuxna att resa tillsammans med sina barn. Därför kommer Länstrafiken att fortsätta erbjuda en produkt som omfattar 6-19 åringar och inte erbjuda något annat åldersspann. Länstrafiken är skyldig att behandla alla kommuner lika vilket också gäller erbjudandet av Ungdomskort.

– Vi arbetar kontinuerligt på att utveckla och förbättra trafiken i länet och skall särskilt titta på om det kan finnas möjligheter i Strömsunds kommun som skulle ge dem förutsättningar för att även deras ungdomar skulle kunna erhålla Ungdomskortet i likhet med övriga kommuner i regionen. Det har vi lovat att återkomma med, säger Per-David Wennberg.

För mer information:

Per-David Wennberg, VD Länstrafiken Jämtland, 072-402 42 70