Information för dig med 100% sjuk- och/eller aktivitetsersättning

Länstrafiken styrelse beslutade 2018-09-19 att personer med 100% sjuk- eller aktivitetsersättning ska få möjligheten att teckna sig för ett Årskort Senior, 2018-11-20 beslutade regionfullmäktige detsamma.När det gäller att teckna sig för Årskort Senior, oavsett personens ålder, är det enbart personer med omfattning 100% sjuk- eller aktivitetsersättning som har den rätten. Möjligheten att ansöka införs med startdatum 2019-01-01.

Läs mer här

Publicerad: 2018-12-20