Information angående Årskort Senior för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning

Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen har nu tagit beslut om att ge personer med 100% sjuk- eller aktivitetsersättning, oavsett ålder, möjligheten att teckna sig för ett Årskort Senior. Ärendet går nu vidare till Regionfullmäktiges novembersammanträde där slutgiltigt beslut tas.

Läs mer om Årskort Senior