Höjd tilläggsavgift på bussarna

Nu kommer det vid en biljettkontroll kosta 1500 kr för resenärer som saknar giltig biljett på Länstrafikens bussar. Den höjda tilläggsavgiften ska bland annat täcka Länstrafikens kostnader för utförandet av kontrollerna.

Länstrafiken Jämtland har nu fått Transportstyrelsens beslut att höja tilläggsavgiften från 400 kr till 1500 kr. Förutom höjd tilläggsavgift planerare Länstrafiken att utöka antalet biljettkontroller framöver.

– Med tanke på att en stor del av vår verksamhet är finansierad av skattemedel tycker vi det är viktigt att vi ser till att intäkter som kommer från betalande resenärer bibehålls. Vi vill därför öka antalet biljettkontroller och med en höjd tilläggsavgift förebygga otillåtet åkande och fusk med exempelvis åldersgränser, säger Per-David Wennberg, VD Länstrafiken Jämtland.

Länstrafikens styrelse beslutade våren 2017 om att höja tilläggsavgiften. Ärendet gick vidare till Kollektivtrafikmyndigheten Region Jämtland Härjedalen som samtyckte och lämnade över ärendet till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen är den myndighet som fastställer och beslutar om tilläggsavgifter i kollektivtrafiken. I beslut går att läsa att tilläggsavgiftens belopp ska vara skäligt med hänsyn till de kostnader Länstrafiken har för utförandet av biljettkontroller.

– Vi kör bussar i ett län som till ytan är stort med långa avstånd. Vi utför biljettkontroller över hela länet vilket gör att vi också har höga kostnader för biljettkontrollverksamheten. En högre tilläggsavgift är avsedd för att, i större utsträckning än idag, täcka de höga kostnaderna, säger Per-David Wennberg, VD Länstrafiken Jämtland.

Under 2017 var kostnaderna för att utföra biljettkontroller drygt 237 000 kr, intäkterna för tilläggsavgifter uppgick till knappt 9 000 kr.

Pressmeddelande: Nu höjer Länstrafiken tilläggsavgiften