Kontakta oss

Har du synpunkter, klagomål, beröm eller förslag som gör att vi kan förbättra oss är vi tacksamma om du registrerar dem under Synpunkter här nedan.

Synpunkter

Välj den rubrik som bäst passar ditt ärende.

Hållplats och Busstationer

Komfort och framförande av fordon

Kort & Biljetter

Planering av trafik

Fordonsstandard 

Frågor om tider & priser

Vår information

Skolskjuts Östersunds kommun

Förseningsersättning

Mer än 20 minuter sen på grund av oss? Du kan ha rätt till förseningsersättning. Läs mer här…

Länstrafiken Jämtland

Har du frågor om din resa, priser, kort och biljetter ring 0771-100 110

Söker du en specifik person inom Område kollektivtrafik, ring Region Jämtland Härjedalens växel 063-15 30 00

Vy buss tätortstrafik i Östersund

Har du frågor, synpunkter och förslag som rör Vy buss i Östersund.
Telefon:  063-16 12 40 för övriga kontaktuppgifter se Vy buss hemsida

Övrig kontakt till Länstrafiken Jämtland