Gamla Björnängevägen avstängd för busstrafik

Med anledning av vägbygget längs Gamla Björnängevägen (väg 659) på sträckan Vik-Såå är hållplatser indragna och linje 157 får förändrad färdväg. Det är avgångarna från Duved mot Järpen kl. 07:10. kl. 13:10 och kl. 15:40 som får förändrad färdväg i området.

Resenärer hänvisas till ordinarie och de tillfälliga extrainsatta hållplatserna längs E14. Se karta

När det gäller skolbussresenärer sträckan Vik-Såå se mer information här