Förseningsersättning

Lag (2015:953) behandlar kollektivtrafikresenärers rättigheter när det gäller förseningsersättning. Lagen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. Linjesträckning under 15 mil och linjesträckning över 15 mil har olika regler. Här finns information om vilka möjligheter till ersättning du har.

Skapa ditt förseningsersättningsärende länken nedan och klicka på ”Skicka”. Bifoga eventuella färdbevis och kvitton till Länstrafiken, Hamngatan 14, 831 34 Östersund. Markera biljetterna med ditt ärendenummer som du får när du skickar in ditt ärende.

Skapa förseningsersättningsärende