Förändring av tider linje 109, 110, 164, 231, 322 & 633

Linje 109 med avgång måndag-fredag kl. 09:22 från Östersunds sjukhus med ankomsttid Brunflo kl. 09:50 är senarelagd. Ny avgångstid från Östersunds sjukhus är kl. 09:27 med ankomsttid Brunflo kl. 09:50.

Linje 110 med avgång måndag-fredag kl. 08:15 från Östersund med ankomsttid i Brunflo kl. 08:35 är senarelagd. Ny avgångstid från Östersund är kl. 08:20 med ankomsttid i Brunflo kl. 08:40.

Linje 110 med avgång måndag-fredag kl. 08:35 från Brunflo med ankomsttid Östersunds sjukhus kl. 09:18 är senarelagd. Ny avgångstid från Brunflo är kl. 08:40 med ankomsttid Östersunds sjukhus kl. 09:23.

Linje 164 med avgång måndag-fredag kl. 08:10 från Östersund med ankomsttid Funäsdalen kl. 12:00 är senarelagd. Ny avgångstid från Östersund är kl. 08:20, Brunflo kl 08:38 med ankomsttid Funäsdalen kl. 12:00.

Linje 231 med avgång måndag-fredag skollov kl. 15:40 från Kälarne med ankomsttid Stugun kl. 16:25 är tidigarelagd. Ny avgångstid från Kälarne är kl. 15:30 med ankomsttid Stugun kl. 16:15.

Linje 322 Tur med avgång måndag-fredag kl. 08:00 från Boberg vsk med ankomsttid i Stugun kl. 08.50 är tidigarelagd. Ny avgångstid från Boberg vsk är kl. 07:55, Överammer kl 08:15 med ankomsttid i Stugun kl. 08:50.

Linje 633 med avgångstid måndag-fredag kl. 05:50 från Funäsdalen med ankomst i Sörvattnet kl. 06:45 är senarelagd. Ny avgångstid är kl. 06:20 från Funäsdalen med ankomst i Brändåsen kl.07:00.

Linje 633 med avgångstid måndag-fredag kl. 06:50 från Sörvattnet med ankomst i Funäsdalen kl. 07:50 får ny avgångsdestination. Ny avgångsdestination är Brändåsen med avgångstid kl. 07:00 och ankomst i Funäsdalen kl. 07:50.

Se nya tidtabeller här