Förändring av hållplatser Mörsil

Från och med 22:a augusti trafikeras inte längre hållplatserna Folkets hus, Mörsil samt Mörsil Östra av Länstrafikens bussar. Resenärer hänvisas till den nya hållplatsen Skolvägen som är belägen i korsningen Kyrkvägen – Åsanvägen. Hållplats Skolvägen har fem hållplatslägen A,B,C,D och E. Taxibilar avgår från läge A och B och Länstrafikens bussar från C,D och E. Reseplaneraren berättar vilket av hållplatslägena som bussen avgår ifrån.

Länstrafikens Reseplaneraren

 

Publicerad 2019-08-22