Förändrad färdväg för linje 312

Med anledning av reparationer av Hölleforsens kraftverk får linje 312, med avgång från Moarna kl. 06:50 och ankomst i Hammarstrand kl. 08:20 förändrad färdväg.
Linjen vänder i höjd med norra infarten till Lokarna på östra sidan om Indalsälven, på västra sidan vänder linjen i korsningen väg 722 – Annedalsvägen.
Hållplats Höllefors trafikeras inte under perioden.

Detta gäller 25:e augusti – 30:e december 2016.