Fler smittskyddsåtgärder 8 december

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer och åtgärder för kollektivtrafiken för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Som ansvariga för kollektivtrafiken har vi ansvar att bibehålla trafikutbudet och inte reducera antalet turer. De nya rekommendationerna sträcker sig från 8 december till 31 januari, nedan följer de åtgärder som direkt påverkar kollektivtrafiken. 

Vuxna rekommenderas att:

  • Om det är möjligt, undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel. Resenär tar med sig eget munskydd.

Övriga rekommendationer kan du läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Publicerat 2021-12-07