Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun har gett Region Jämtland Härjedalen i uppdrag att ansvara för färdtjänst-och riksfärdtjänstresorna. Uppdraget, som utförs av Länstrafiken, omfattar även att genomföra utredningar avseende tillstånd för färdtjänst/riksfärdtjänst och fatta beslut om rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst föreligger dvs även myndighetsutövningen.

Informationsbroschyr och ansökningsblanketter

Så behandlar Särskild kollektivtrafik dina personuppgifter

Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Ansökan om Färdtjänst

Ansökan om ändring av befintligt tillstånd

Ansökan om riksfärdtjänst

Färdtjänsttaxa fr.o.m 2018-12-01

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Länstrafiken i Jämtlands län på tfn: 063-554 13 40.

Sjukresor

Läs mer...