Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Länstrafiken ansvarar för färdtjänst- och riksfärdtjänstresorna för Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun.

Länstrafiken har även av Regionförbundet Jämtlands län fått i uppdrag att genomföra utredningar avseende tillstånd för färdtjänst/ riksfärdtjänst. Region Jämtland Härjedalen svarar för myndighetsutövningen, dvs. fattar beslut om rätt till färdtjänst/ riksfärdtjänst föreligger.

Informationsbroschyr och ansökningsblanketter finns i länkarna nedan.

SÅHÄR BEHANDLAR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK DINA PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

ANSÖKAN FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV BEFINTLIGT TILLSTÅND

ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNSTTAXA fr.o.m 2018-12-01

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Länstrafiken i Jämtlands län på tfn: 063-554 13 40.

Sjukresor

Läs mer...