Färdtjänst & Sjukresor

Länstrafiken i Jämtlands län har av Region Jämtland Härjedalen fått i uppdrag att ansvara för sjukresorna samt av Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun att ansvara för färdtjänst- och riksfärdtjänstresorna.

Länstrafiken har även av Region Jämtland Härjedalen fått i uppdrag att genomföra utredningar avseende tillstånd för färdtjänst/riksfärdtjänst. Region Jämtland Härjedalen svarar för myndighetsutövningen, dvs fattar beslut om rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst föreligger.

Om du följer länkarna hittar du mer detaljerad information

Så här behandlar Särskild kollektivtrafik dina personuppgifter

Sjukresor

Travelling to and from Your Healthcare Appointment within the County

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Kvalité på utförda färdtjänst- samt sjukresor:

Länstrafiken följer kontinuerligt upp kvalitén på utförda färdtjänst samt sjukresor ur ett kundperspektiv, och mäter nöjdheten hos resenärerna (sjuk- och färdtjänstresenärer). Ett objektivt verktyg för detta är Svensk kollektivtrafiks kvalitetsbarometer ANBARO . Där rings 1 sjukresenärer och 1 färdtjänstresenär upp dagen efter genomförd resa och får svara på ett antal frågor. Där jämförs Jämtland med resten av riket.

På nedanstående länk återfinns aktuella värden för ett urval av parametrar:

Kundnöjdhet

Färdtjänst- och sjukresekunder ger länstrafiken gott betyg

Färd- & Riksfärdtjänst

Läs mer...

Sjukresor

Läs mer...