Färdtjänst & Sjukresor

Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun har gett Region Jämtland Härjedalen i uppdrag att ansvara för färdtjänst-och riksfärdtjänstresorna. Uppdraget, som utförs av Länstrafiken, omfattar även att genomföra utredningar avseende tillstånd för färdtjänst/riksfärdtjänst och fatta beslut om rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst föreligger dvs även myndighetsutövningen.

Länstrafiken har också uppdraget att ansvara för upphandlade sjukresor (sjukresetaxi)

Om du följer länkarna hittar du mer detaljerad information

Så behandlar Särskild kollektivtrafik dina personuppgifter

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Kvalité på utförda färdtjänst- samt sjukresor:

Länstrafiken följer kontinuerligt upp kvalitén på utförda färdtjänst samt sjukresor ur ett kundperspektiv, och mäter nöjdheten hos resenärerna (sjuk- och färdtjänstresenärer). Ett objektivt verktyg för detta är Svensk kollektivtrafiks kvalitetsbarometer ANBARO . Där rings en sjukresenärer och en färdtjänstresenär upp dagen efter genomförd resa och får svara på ett antal frågor. Där jämförs Jämtland med resten av riket.

På nedanstående länk återfinns aktuella värden för ett urval av parametrar:

Kundnöjdhet

Pressmeddelande 2021-02-09 Nöjdaste resenärerna i landet finns i Jämtland

Sjukresor

Information om sjukresor

Färd- & Riksfärdtjänst

Läs mer...