Färdtjänst- och sjukresekunder ger länstrafiken gott betyg

Länstrafikens färdtjänst- och sjukresor får återigen höga betyg av kunderna. Resenärerna är nöjda med både beställning och senaste resan. I en nationell undersökning sätter 96 procent av våra resenärer betyget fyra eller fem på en femgradig skala.

Det är organisationen Svensk kollektivtrafik som redovisar undersökningen, där ca 52 000 färdtjänst- och sjukresenärer runt om i landet blivit uppringda efter genomförd resa. Resenärerna har fått svara på ett antal frågor om sin resa; allt från hur beställningen fungerade till hur själva resan gick.

Länstrafikens betyg är genomgående högre än för riket i stort, vi tillsammans med Västtrafik har landets nöjdaste resenärer. 96 procent av resenärerna ger helhetsbetyget fyra eller fem på en femgradig skala. Det ska jämföras med det nationella genomsnittet på 90 procent.