Vilken adress har Länstrafiken Jämtland?

Adress och telefon

Länstrafiken i Jämtland AB
Hamngatan 14
831 34 Östersund

tel: 063-55 41 320 växeln öppen måndag-fredag kl. 9.00-15.00
fax: 063 – 10 76 17

e-post

Org.nummer

556437-0194

Plusgiro

3 61 89-9

Bankgiro

5348-4333