Vi brukar åka flera på Tankkortet, kan vi fortsätta göra det?

Under perioden av att framdörren är stängd på bussarna är det inte möjligt att resa flera på ett Tankkort. Anledningen är att en sådan typ av situation kräver interaktion med bussföraren vilket inte är möjligt när påstigning sker i den bakre delen av bussen. Vi ber om förståelse för detta.