Vi brukar åka flera på 20-resorskortet, kan vi fortsätta göra det?

Under perioden av att framdörren är stängd på bussarna är det inte möjligt att resa flera på ett 20-resorskort. Anledningen är att en sådan typ av situation kräver interaktion med bussföraren vilket inte är möjligt när påstigning sker i den bakre delen av bussen. Vi ber om förståelse för detta.