Varför införs elbussar?

Det är ett led i arbetet med en mer attraktiv och miljöanpassad kollektivtrafik. Miljönyttorna handlar om klimat, energieffektivisering, bättre luft och minskat buller. Det ligger i linje med Regionens mål inom klimat och energi.