Varför införs elbussar just i stadstrafiken?

Stadstrafik är lämplig för eldrift av flera skäl. Det finns ett gott utbud av elbussar för den typen av trafik. Miljönyttorna i form av minskat buller och luftutsläpp är också störst i tätbebyggda områden där många människor rör sig.