Varför inför ni inte obligatoriskt munskydd ombord på bussen?

Vi har ingen invändning mot att resenärerna, för att öka sin personliga trygghetskänsla, använder egna munskydd. En eventuell rekommendation om munskydd från branschens sida bygger dock på att Folkhälsomyndigheten uttryckligen stödjer det eller att ett formellt krav på munskydd i kollektivtrafiken kommer från Folkhälsomyndigheten. Svaret kommer uppdateras så snart information kommit från Folkhälsomyndigheten avseende den rekommendation som meddelades fredagen den 18e december gällande munskydd i kollektivtrafiken.