Vad menas med linjenummer?

Linjenummer i tidtabellen förklarar vilken buss som trafikerar linjen.