Vad menas med kursiv rad i tidtabellen?

Kursiv rad i tabellen anger att förbindelse finns med annan linje. Bussbyte är nödvändigt.