Vad kostar införandet av elbuss?

Bedömningen är att elbusstrafik i nuläget är något dyrare, men att förutsättningarna bör förbättras på sikt. Kostnadsläget för andra drivmedel är också viktig för kalkylen. Östersunds kommun har erhållit stadsmiljöavtalsmedel för byggande av laddstationer. Det finns även möjlighet att söka elbusspremie för elbussarna.