Vad händer vid en biljettkontroll när en kontrollant ser att jag inte har åldern inne för att resa med ett Årskort Senior?

Alltid när du reser med ditt Årskort Senior på dessa villkor måste du ha med dig ditt intyg som du fått från Försäkringskassan och en giltig ID-handling.