Vad händer om min omfattning förändras till lägre än 100%?

Du är själv ansvarig att meddela Länstrafiken Jämtland om din omfattning förändras, vid förändrad omfattning är du inte längre behörig att nyttja Årskort Senior. Kortets giltighet kan omedelbart spärras i biljettsystemet om man på något sätt missbrukar giltigheten och villkoren för användandet.