Vad gäller vid förseningsersättning?

Du kan få kompensation om vi inte håller vad vi lovat

 

Missad buss

Har du i tidtabellen, via Tider & Priser, via vår hemsida eller i receptionen på busstationen i Östersund fått en felaktig upplysning, eller om bussen avgått före utsatt tid, och du därför missar bussen eller av oss utlovad anslutning. Då har du rätt till motsvarande transport med taxi. Länstrafiken eller Bussföretaget ansvarar för beställningen och betalningen.

Försening

Kommer du fram mer än 20 minuter för sent har du rätt till ersättning motsvarande bussresans värde. Kontakta Bussföretaget eller Länstrafiken.

Missad handikappanpassning

Är du rullstolsburen och du erbjuds buss med annan funktion än vi utlovat är det bussföretagets ansvar. De skall hjälpa dig ombord, eller utan dröjsmål se till att du kan genomföra din resa på annat sätt. För mer information om tillgänglighet

Förseningsersättning gäller inte när försening beror på sådant Länstrafiken eller bussbolaget inte kan råda över:

  • extrema väderförhållanden, akuta vägarbeten, trafikolyckor och dylikt.
  • strejk.
  • planerade förändringar som annonserats minst 4 vardagar före resdagen på hemsidan.

Handlingar oss tillhanda:

Din skrivelse tillsammans med bestyrkande kvitton, biljetter etc skall vara oss tillhanda inom 2-3 veckor efter inträffad händelse.

Länstrafiken Jämtland
Hamngatan 14
831 34 Östersund