Vad gäller vid resa med rullstol eller rollator?

3 februari, 2022

Om du ska resa med en låggolvbuss, eller en buss utrustad med rullstolsramp/lift ska föraren vid behov hjälpa till så att du kommer på och av bussen.

För att din rullstol ska få följa med så får totallängden vara max 120 cm och totalbredden (mätt på bredaste stället) vara max 70 cm. Vikten för dig och ditt hjälpmedel får inte överstiga 300 kg. Rullstolen ska placeras på avsedd plats och fästanordningarna ska användas.

Om inte rullstolsrampen eller fästanordningarna på bussen fungerar tillfredsställande är det förarens ansvar att du kommer fram till ditt resmål. Chauffören får inte lämna dig vid hållplatsen utan att ge ett besked om hur din situation kommer att lösas. Om bussen inte är utrustad med rullstolsramp eller lift på turer där detta utlovas och din rullstol uppfyller kraven på längd/bredd/vikt är det förarens ansvar att se till att du kommer fram. Du får inte bli lämnad vid hållplatsen utan att du fått något besked om hur din situation kommer att lösas.

I tidtabellen är bussar som är tillgänglighetsanpassad märkta med symbolen:

rullstol