Vad gäller vid biljettkontroll?

När du reser med Länstrafiken i Jämtlands län AB ska du kunna uppvisa giltigt färdbevis vid eventuell biljettkontroll eller om busschaufför kräver det. Har du inte ett giltigt färdbevis får du betala rådande färdbiljettspris samt en kontrollavgift, se priser. Busschaufför har rätt att avvisa resenär som saknar giltigt färdbevis.

Vill du prata om eller överklaga kontrollavgiften/ditt ärende ska du kontakta Länstrafiken i Jämtlands län AB som ansvarar för biljettkontrollen.

Eventuell erinran ska göras skriftligen inom 10 dagar till:
Länstrafiken
Biljettkontroll
Hamngatan 14
831 34 ÖSTERSUND

Förfrågan kan göras tidigast 2 dagar efter kontrolltillfället,
måndag-fredag på telefon 063-554 13 20, fax 063-10 76 17.

Har du andra frågor om biljettkontrollen eller vill du lämna synpunkter på
hur biljettkontrollen sköts, kontakta oss på telefon 063-554 13 20.

Biljettkontroller genomförs regelbundet inom Jämtlands län.