Vad gäller om jag vill avsluta mitt busskort?

Här gäller olika regler för olika kort

Smartkort

Skicka en skriftlig uppsägning till Länstrafiken. Adress hittar du här

Årskort Senior

Hör av dig via telefon eller e-post. Adressuppgifter hittar du här

Länskort, Periodkort & 20-resorskort

Återköp kan enbart göras på produkt som är oaktiverad. Exp.avgiften är 75 kronor. Ett återköp innebär att produkten avslutas, exp.avgiften dras av från värdet, samt att kortet är förverkat. Återköpet ska göras inom 30-dagar från inköpstillfället.

Återköp kan enbart göras i receptionen  Östersund busstation eller hos Länstrafiken.

Enkelbiljett återköps ej