Vad gäller för retur- och bytesresa?

Fri övergång får göras till/från Östersunds tätortstrafik inom 1 timme från ankomst vid resa med enkelbiljett och 20-resorskort, dock ej till flygbuss.
Returresa med enkelbiljett under övergångstid är ej tillåtet på Länstrafikens bussar.