Vad är Fritidsmärke?

Ett Elevkort kan uppvärderas med ett s k Fritidsmärke. På datachipet i kortet programmeras fritidsmärkesgiltighet. Med Fritidsmärke kan eleven åka obegränsat i hela länet under terminen. Uppvärdering görs ombord på buss eller i receptionen på busstationen i Östersund. Priser för Fritidsmärket.