Vad är en godkänd ID-handling?

3 februari, 2022

Som godkänd ID-handling följer vi Skatteverkets riktlinjer avseende godkända ID-handlingar.

Godkända id-handlingar:

  • id-kort utfärdat av Skatteverket
  • svenskt pass med vinröd pärm
  • svenskt nationellt id-kort
  • svenskt körkort
  • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
  • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.

Källa: Skatteverkets hemsida