Påverkas kollektivtrafiken av förbud mot sammankomster med fler än 50 personer?

Folkhälsomyndigheten har infört ett nytt förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det handlar om planerade och större sammankomster, till exempel fester och tävlingar. Förbudet gäller inte kollektivtrafiken men Länstrafiken följer utvecklingen noga.