När rekommenderas jag att bära munskydd?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som är född 2004 eller tidigare att bära munskydd vid de tillfällen då det kan vara svårt att hålla avstånd. I kollektivtrafiken är det flest människor som reser vardagar mellan sju och nio på morgonen och mellan tre och sex på eftermiddagen. Folkhälsomyndigheten säger också att rekommendationen gäller för kollektivtrafik som inte går att boka, vilket betyder att skolskjuts, Färdtjänst och sjukresor är undantagna.