Måste beslutsbrevet tas med vid ny ansökan?

Ja, beslutsbrevet ska finnas med varje gång ny ansökan görs.