Kan ni säkerställa att vi resenärer får en egen stolsrad i bussen för att minska trängsel?

Länstrafiken tittar regelbundet på resestatistiken för länets busstrafik för att se till att antalet resenärer inte innebär trängsel på bussen. I allmänhet har länets bussresenärer minskat med över 50 % sedan Coronapandemin kom på allvar. Vi har även uppdraget av Folkhälsomyndigheten att informera alla resenärer om att hålla avstånd till sina medresenärer och föraren, om möjligt inte resa vid rusningstid och främst att stanna hemma vid förkylning. Tyvärr kan vi inte i dagsläget säkerställa att varje resenär får en egen stolsrad.