Kan någon annan än jag själv lämna in ansökningsblanketten?

Du kan ge någon fullmakt att lämna in din ansökan, person med fullmakt uppvisar bådas giltiga id-handlingar tillsammans med underskriven ansökningsblankett och beslutsbrev från Försäkringskassan.