Jag vill betala kontant för mitt Årskort Senior, hur gör jag?

Det är möjligt att betala kontant för Årskort Senior för hela din giltighetstid. Du vänder dig då till receptionen på Östersunds bussterminal.